Asukkaalle

 • Yksinkertainen, selkeä ohjelma
 • Hallintointi tapahtuu asuntokohtaisilla käyttäjätunnuksilla
 • Asukas pääsee näkemään vain omat tietonsa/varauksensa
 • Omien vuorojen ja vakiovuorojen hallinta (lisäys ja poisto)
 • Mobiilioptimoitu – selkeä käyttöliittymä myös puhelimella/tabletilla
 • Käytettävissä kolmella kielellä (FI, SE, EN)
 • Ilmoitukset huoltoyhtiöltä
Vuoro247 asukkaan vuoronäkymä
Vuoro247 vuoronäkymä

Isännöitsijälle

 • Ei käyttöönottokustannuksia
 • Tietojen tuonti helppoa – asukastiedot voidaan siirtää kerralla csv-tiedostona, siirtoon mallipohja
 • Tietojen tuonti on mahdollista tuoda myös suoraan isännöintijärjestelmästä (esim. Tampuuri)
 • Käyttöönottokoulutus ilman erillsitä veloitusta
 • Tiedote ja käyttöönotto-ohjeet myös asukkaille jaettaviksi
 • Vuorolistojen luonti helppoa
 • Myös varauskohteisiin liittyvien tilojen (pesu- ja pukuhuoneet) määrä on vapaa ja valittavissa
 • Varattavat vuorot voivat olla eri pituisia varauskohteiden mukaan
 • Vakiovuorojen luonti on mahdollista joustavasti
 • Laskutusaineiston muodostaminen nopeasti ja helposti, voidaan tulostaa paperille tai luoda siirtotiedosto laskutusohjelmaa varten
 • Laskutusaineosto siirto on mahdollista suoraan isännöinti- tai laskutusohjelmaan (esim. Tampuuri)
 • Käyttäjä (huoltoyhtiö, talonmies tms.) hallinnoi taloja tai taloyhtiöitä itsenäisesti
 • Voidaan asettaa ilmoituksia talo/taloyhtiökohtaisesti valitulle aikavälille
 • Nopeat vuorojen vaihdot ja informointi
 • Paperilistojen tarve varausten tekemisissä poistuu – listojen jakaminen ja kerääminen poistuu ja työaikaa säästyy
 • Mahdollistaa saunojen käyttöasteen nostamisen
 • Voidaan käyttää monipuolisesti kaikissa varausjärjestelmää vaativissa kohteissa
 • Lenkkisaunat, joulusaunat, muut erikoisvuorot mahdollisia
 • Monipuoliset toiminnot hallinnointipuolella